შემოგვიერთდით facebook-ზე

გამარტივებული წარმოებით საქმის განხილვის თაობაზე საპროცესო დოკუმენტებში აღნიშვნისა და კანონით დადგენილი შემჭიდროვებული ვადების დაცვის სავალდებულობის შესახებ

საკასაციო სასამართლომ განმარტა, რომ გამარტივებული წესით საქმის განხილვა, სასარჩელო წარმოების მსგავსად, მიზნად ისახავს დარღვეული უფლების აღდგენას, თუმცა გამარტივებული წარმოების თავისებურება მგომარეობს იმაში, რომ საქმე დაჩქარებულად და მარტივად განიხილება.

6-03-2013, 14:57

ცვლილება კანონში

 

საქართველოს მთავრობის ინიციატივით სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებები შევა. იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტი პარლამენტს ამ დღეებში წარედგინება. საპროცესო კოდექსში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება შედის:

ადვოკატს ექნება უფლება მისი დაცვის ქვეშ მყოფის სახელით გაასაჩივროს განაჩენი სააპელაციო და საკასაციო წესით, მათ შორის აღკვეთის ღონისძიების შესახებ. აქამდე გასაჩივრებისათვის ბრალდებულის თანხმობა იყო საჭირო.

23-02-2013, 20:46

მოგწონთ განახლებული დიზაინი

კი
არა